WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO/LEKKIEGO/KOMÓRKOWEGO


Certyfikacja prefabrykatów z betonu (system krajowy – znak B)

Certyfikacja prefabrykatów z betonu w systemie europejskim (oznakowanie CE) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

 

Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów prefabrykowanych z betonu (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 1 – prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego oraz prefabrykowane zestawy/systemy belkowo-pustakowe, system 2+)

• PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
• PN-B-19504 Prefabrykaty z betonu – Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki
• PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu – Elementy klatek schodowych
• PN-EN 13369 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
• Krajowe Oceny Techniczne


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl