ZAPRASZAMY DO POBRANIA WNIOSKU


Formularze wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobów budowlanych:

 WNIOSEK

 WNIOSEK (wersja PDF)


Informujemy, że przesłanie wniosku traktujemy jako zapytanie ofertowe. Wszystkie zobowiązania powstają dopiero po podpisaniu umowy. Więcej informacji, o tym jak chronimy i przetwarzamy dane osobowe, jest dostępne w naszej Polityce Prywatności.

Jeżeli planują Państwo wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu lub rozpoczęcie współpracy w przypadku już wprowadzonego wyrobu – zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z naszą jednostką certyfikującą. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące procesu certyfikacji Państwa produktów. 

Uzupełniony wniosek uprzejmie prosimy przesłać na adres:  biuro@jccwb.pl – w przypadku wersji elektronicznej,

CWB sp. z o.o., ul. Inowrocławska 16, 02-924 Warszawa – dla tzw. wersji papierowej.