POLSKA FIRMA, POLSKI KAPITAŁ


Przedmiotem działalności naszej jednostki certyfikującej CWB sp. z o.o. jest certyfikacja stałości właściwości użytkowych (SWU) wyrobów budowlanych oraz certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP), w tzw. systemie obowiązkowym, w celu uzyskania możliwości nadania im oznakowania CE oraz znaku budowlanego B. 

Powyższą działalność prowadzimy w zakresie posiadanych uprawnień (akredytacji i notyfikacji), zarówno w systemie krajowym jak i europejskim. Dodatkowo prowadzimy certyfikację wyrobów w systemie ''dobrowolnym''. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny (Europa).

CWB sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2017 roku. W dniu 23 stycznia 2018 roku nasza jednostka certyfikująca uzyskała Certyfikat Akredytacji PCA, numer AC 202. Nasza firma od 15 marca 2018 jest także jednostką notyfikowaną o numerze 2767 do rozporządzenia 305/2011 (CPR).

W celu zwiększenia rozpoznawalności naszej firmy na rynku krajowym w 2020 roku zostaliśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma.

 

Nasz personel posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, które zdobywał pracując m.in. w obszarze certyfikacji wyrobów budowlanych w renomowanych Instytutach Naukowo-Badawczych, takich jak:

•  Instytut Techniki Budowlanej (ITB),
•  Instytut Kolejnictwa (IK).