KONTAKT


Siedziba firmy
CWB sp. z o.o.
ul. Filtrowa 67/85
02-032 Warszawa
Kontakt telefoniczny
Zapraszamy do kontaktu
Jeżeli zapytanie dotyczy statusu certyfikatu, w treści wiadomości prosimy podać numer certyfikatu, nazwę dostawcy i nazwę wyrobu.

Prosimy także pamiętać, że kontakt z naszą jednostką certyfikującą związany jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych / zawartych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w związku z realizacją zgłoszenia / zapytania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia. Administratorem danych osobowych jest CWB sp. z o.o., ul. Koński Jar 10/78, 02-785 Warszawa.
CWB sp. z o.o., ul. Koński Jar 10/78, 02-785 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000681366, NIP: 5213784152 i REGON: 367479165, kapitał zakładowy spółki: 5 000 zł, wysokość ubezpieczenia spółki: 1 200 000 zł.