AKREDYTACJA AC 202, JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NB 2767


Prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych (SWU) wyrobów budowlanych oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w systemie krajowym i europejskim (zgodnie z zakresami posiadanej akredytacji i notyfikacji). Proces certyfikacji w naszej jednostce można przedstawić w kilku etapach/krokach:

CERTYFIKACJA W 5 PROSTYCH KROKACH

Na wstępie zapraszamy Państwa do zapoznania się z programami certyfikacji (znak budowlany Boznakowanie CE).


KROK 1

Wypełnienie wniosku (word, pdf) i przesłanie skanu na adres: biuro@jccwb.pl

KROK 2

Kontakt pracownika naszej jednostki z Państwem. (odpowiadamy w ciągu 24h)

KROK 3

Podpisanie umowy i ustalenie terminu wizyty w Państwa zakładzie

KROK 4

Spotkanie u Państwa w Firmie z naszym pracownikiem.

KROK 5

Wydanie certyfikatu po pozytywnym wyniku wizyty / inspekcji.

KROK 1

Wypełnienie wniosku (word, pdf) i przesłanie skanu na adres: biuro@jccwb.pl

KROK 2

Kontakt pracownika naszej jednostki z Państwem. (odpowiadamy w ciągu 24h)

KROK 3

Podpisanie umowy i ustalenie terminu wizyty w Państwa zakładzie.

KROK 4

Spotkanie u Państwa w Firmie z naszym pracownikiem.

KROK 5

Wydanie certyfikatu po pozytywnym wyniku wizyty / inspekcji.
Nasze usługi z zakresu certyfikacji świadczymy głównie na terenie Polski oraz Europy.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie naszej firmy i całego procesu certyfikacji można znaleźć w poniżej zamieszczonych dokumentach oraz w zakładce “o nas”.
Dodatkowe zapytania bardzo prosimy kierować na adresy zamieszczone w zakładce kontakt.

Pliki do pobrania:

 DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI


 POLITYKA JAKOŚCI

 ZAKRES AKREDYTACJI

 ZAKRES NOTYFIKACJI

 Lista działań w ramach zakresu akredytacji – SYSTEM EUROPEJSKI

 Lista działań w ramach zakresu akredytacji – SYSTEM KRAJOWY

 DECYZJA O UDZIELENIU AUTORYZACJI

 PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEM KRAJOWY

 PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEM EUROPEJSKI

 INFORMACJA O TRYBIE ROZPATRYWANIA SKARG I ODWOŁAŃ

Opłaty w procesie certyfikacji i nadzoru.

CWB sp. z o.o. pobiera opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji i za nadzór nad certyfikatem zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata jest uzależniona od ilości certyfikowanych wyrobów, wielkości organizacji, oceny wyników badań, poboru próbek. Cennik został opracowany w przejrzysty sposób (brak ukrytych kosztów) oraz jest udostępniany każdemu naszemu klientowi.

Informacje odnośnie statusu certyfikatu.
Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji, dotyczącym aktualnego statusu certyfikatu, powinna przesłać drogą  elektroniczną bądź listownie, zapytanie, zawierające numer certyfikatu, nazwę dostawcy i nazwę wyrobu. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.


ZAPRASZAMY DO ZAKŁADEK: