POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Poniższe informacje dotyczą wszystkich osób, które przekazały (lub przekażą) dane osobowe do CWB sp. z o.o. (w tym związane i niezbędne do wykonania postanowień: wniosku, umowy, złożenia zapytania i/lub podania o pracę oraz w innych celach związanych z kontaktem/korespondencją z naszą jednostką certyfikującą).

   - Administratorem Państwa danych osobowych jest CWB sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Inowrocławskiej 16 w Warszawie, 02-924 Warszawa.
   - Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: CWB sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Inowrocławskiej 16 w Warszawie, 02-924 Warszawa, e-mail: biuro@jccwb.pl. Pod tym adresem można zgłaszać także pytania, uwagi i zastrzeżenia.
   - Przetwarzamy tylko te dane, które są podawane za Państwa zgodą lub pozostawiane w ramach korzystania ze strony (czyli dane niezbędne do kontaktu, złożenia wniosku, podania o pracę itd.) na podstawie rozporządzenia nr 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1, a także dane pozostawiane w ramach poruszania się po stronie internetowej, zbierane w celu zalogowania w serwisie i analizowania ruchu na stronie (pliki cookie).
   - Ochrona prywatności jest integralną częścią naszych polityk oraz sposobu funkcjonowania naszej firmy, stosujemy zatem w celu ochrony przekazanych danych połączenie przyjętych i sprawdzonych w branży metod ochrony prywatności. Potrzeba przetwarzania zgłoszonych przez Państwa danych (w tym we wnioskach i umowach) wynika wyłącznie z profilu naszej działalności i zobowiązań wobec jednostek nas nadzorujących.
   - Zaznaczamy, że Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom, nie służą celom marketingowym oraz do profilowania serwisu internetowego i nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   - Wszystkie pozyskane dane są przechowywane na mocy i przez okres wymagany obowiązującymi ustawami (w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
   - Zawsze posiadają Państwo prawo do zażądania dostępu do ww. danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (o ile jest to zgodne z wymaganiami prawnymi RP) oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (kontakt pod adresem biuro@jccwb.pl) oraz wnoszenia skargi do właściwych urzędów ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Pliki Cookie (HTTP Cookie)
Czyli tzw. „ciasteczka” są to zazwyczaj niewielkie pliki wysyłane przez serwis/stronę internetową do przeglądarki i zapisywane na komputerze użytkownika. Przechowywane są w nich ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez użytkownika stronach (zazwyczaj używane są głównie do utrzymywania sesji na danej stronie internetowej, aczkolwiek mogą być wykorzystywane w znacznie szerszy sposób).

Szczególnie ważną informacja w obecnych czasach jest to, że wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie jest on zazwyczaj włączony).

Pliki cookie a nasza strona
Dzięki tym plikom strona www.jccwb.pl identyfikuje komputer odwiedzającego i rozpoznaje go przy każdym ponownym wejściu na stronę. Należy podkreślić, że nasze pliki cookies nie zawierają/gromadzą żadnych danych osobowych, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika komputera, mają natomiast umożliwić jak najlepsze funkcjonowanie strony internetowej oraz zachowanie preferencji użytkownika (o ile jest to potrzebne na danej stronie/podstronie).

Każda osoba odwiedzająca naszą stronę (użytkownik) może w swojej przeglądarce zmienić ustawienia plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików lub także być informowanym o każdorazowym przesłaniu ciasteczek na komputer.