WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO, BETONU LEKKIEGO LUB AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO


Certyfikacja prefabrykatów z betonu (system europejski – znak. CE)

Certyfikacja prefabrykatów z betonu w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów prefabrykowanych z betonu (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 99/94/WE – wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego, system 2+)

• PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe
• PN-EN 12737 Prefabrykaty z betonu – Elementy podłóg ażurowych do budynków inwentarskich
• PN-EN 12794 Prefabrykaty z betonu – Pale fundamentowe
• PN-EN 12843 Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy
• PN-EN 13224 Prefabrykaty z betonu – Żebrowe elementy stropowe
• PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne
• PN-EN 13693 Prefabrykaty z betonu – Specjalne elementy dachowe
• PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych
• PN-EN 13978-1 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykowane garaże betonowe – Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia
• PN-EN 14843 Prefabrykaty z betonu – Schody
• PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu – Przepusty skrzynkowe
• PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów
• PN-EN 14992 Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian
• PN-EN 15037-1 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki
• PN-EN 15037-2 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe
• PN-EN 15037-3 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne
• PN-EN 15037-4 Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 4: Pustaki styropianowe
• PN-EN 15037-5 Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 5: Lekkie bloki szalunkowe
• PN-EN 1520 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
• PN-EN 12602 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego
• PN-EN 15050 Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów
• PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl