WYROBY DO BUDOWY DRÓG, WAPNO, SPOIWA HYDRAULICZNE (CE)


Certyfikacja wyrobów do budowy dróg, wapna i spoiw hydraulicznych (system europejski – znak. CE)

Certyfikacja wyrobów do budowy dróg w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów do budowy dróg, wapna i spoiw hydraulicznych (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 98/601/WE – wyroby do budowy dróg, system 2+)

• PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
• PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy
• PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
• PN-EN 13108-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy
• PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA
• PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA
• PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany
• PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 7: Asfalt porowaty
• PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
• PN-EN 13924 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych twardych
• PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
• PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów - Definicje i właściwości
• PN-EN 15322 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 97/555/WE – cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne, system 2+)

• PN-EN 13282-1:2013-07 Hydrauliczne spoiwa drogowe - Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące - Skład, wymagania i kryteria zgodności
• PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
• PN-EN 15368+A1:2010 Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych - Definicje, wymagania i kryteria zgodności


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl