WYROBY DO BUDOWY DRÓG, WAPNA, SPOIWA HYDRAULICZNE


Certyfikacja mieszanek związanych hydraulicznie, mieszanek MMA, wapna, spoiw hydraulicznych i wyrobów związanych (znak B)

Certyfikacja wyrobów do budowy dróg w systemie europejskim (znak. CE) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.) – informujemy, że producenci betonu towarowego oraz mieszanek zw. hydraulicznie (w tym tzw. stabilizacji) powinni posiadać krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla ww. wyrobów (w celu znakowania ich znakiem budowlanym B) od 1 stycznia 2021 roku.

 

Prowadzimy certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) mieszanek związanych hydraulicznie, mieszanek MMA, wapna, spoiw hydraulicznych wyrobów związanych (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 23 - asfalty, w tym emulsje, dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanki mineralno-asfaltowe, wyroby do utrwalania nawierzchni, wyroby i zestawy do izolacji wodochronnych pomostów drogowych obiektów inżynierskich, mieszanki związane hydraulicznie, system 2+)

• PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 1: Mieszanki związane cementem
• PN-EN 14227-2 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 2: Mieszanki żużlowe
• PN-EN 14227-3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi
• PN-EN 14227-4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
• PN-EN 14227-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym
• PN-S-96012 Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
• PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe – Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną – Wymagania i badania
• PN-S-06103 Drogi samochodowe – Podbudowa z betonu popiołowego
• Krajowe Oceny Techniczne

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 15 - wapna budowlane, spoiwa hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz stabilizacji podłoża, system 2+)

• PN-EN 13282-2:2015-06 Hydrauliczne spoiwa drogowe – Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące – Skład, wymagania i kryteria zgodności
• Krajowe Oceny Techniczne


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl