KRUSZYWA – SYSTEM EUROPEJSKI


Certyfikacja kruszyw (system europejski – znak. CE)

Certyfikacja kruszyw w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) kruszyw (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 98/598/WE – kruszywa, system 2+)

• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
• PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
• PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń
• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
• PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
• PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania
• PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl