KRUSZYWA


Certyfikacja kruszyw (system krajowy – znak B)

Certyfikacja kruszyw w systemie europejskim (oznakowanie CE) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

 

Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) kruszyw (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 24 – kruszywa do: betonu, zaprawy, zaczynu, mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie, zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego, kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych, wypełniacze do: betonu, zaprawy i zaczynu, mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni, do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego, system 2+)


• Krajowe Oceny Techniczne


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl