ZESTAWY BUDOWLANE, KOMPONENTY BUDOWLANE, PREFABRYKATY


Certyfikacja zestawów budowlanych, komponentów budowlanych, prefabrykatów (system krajowy – znak B)


Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

 

Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zestawów budowlanych, komponentów budowlanych, prefabrykatów (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 33 – elementy elastomerowe, w tym gumowe i z tworzyw sztucznych, zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych do wypełnienia betonem, system 2+)

• Krajowe Oceny TechniczneJeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl