WYROBY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA LITEGO I WYPOSAŻENIE POMOCNICZE


Certyfikacja wyrobów konstrukcyjnych z drewna litego i wyposażenia pomocniczego (system europejski – znak. CE)

Certyfikacja wyrobów konstrukcyjnych z drewna i wyposażenia pomocniczego w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów konstrukcyjnych z drewna litego i wyposażenia pomocniczego (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 97/176/WE – wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenie pomocnicze, system 1 i 2+)

• PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo - Część 1: Wymagania ogólne
• PN-EN 14229 Drewno konstrukcyjne - Słupy drewniane do linii napowietrznych
• PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi
• EAD 130087-00-0204 Modułowe elementy drewniane do budowy ścian


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl