ŁĄCZNIKI DO WYROBÓW KONSTRUKCYJNYCH Z DREWNA


Certyfikacja łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna (system europejski – znak. CE)


Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 97/638/WE – łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna, system 2+)

• PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane - Łączniki typu wkładek i pierścieni - Wymagania


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl