KONSTRUKCYJNE WYROBY METALOWE I WYROBY POMOCNICZE


Certyfikacja konstrukcyjnych wyrobów metalowych i wyrobów pomocniczych (system krajowy – znak B)

Certyfikacja konstrukcyjnych wyrobów metalowych w systemie europejskim (oznakowanie CE) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

 

Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) konstrukcyjnych wyrobów metalowych i wyrobów pomocniczych (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 20 – metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną, metalowe elementy konstrukcyjne, elementy złączne, system 2+)


• Krajowe Oceny Techniczne


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl