KOMINY, PRZEWODY KOMINOWE


Certyfikacja kominów, przewodów kominowych – znak. CE)

Certyfikacja kominów, przewodów kominowych w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) kominów, przewodów kominowych (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 95/467/WE – kominy, przewody kominowe, system 2+)

• PN-EN 1856-1 Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 1: Części składowe systemów kominowych
• PN-EN 1856-2 Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
• PN-EN 12446 Kominy - Części składowe - Obudowy betonowe
• PN-EN 13063-1 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy
• PN-EN 13063-2 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia
• PN-EN 13063-3 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych
• PN-EN 1457-1 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Część 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym - Wymagania i metody badań
• PN-EN 1457-2 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Część 2: Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym - Wymagania i metody badań
• PN-EN 1806 Kominy - Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych - Wymagania i metody badań
• PN-EN 1857 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne
• PN-EN 1858 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe
• PN-EN 13069 Kominy - Ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i badania
• PN-EN 13084-5 Kominy wolno stojące - Część 5: Materiał dla wykładziny murowej - Specyfikacja wyrobu
• PN-EN 13084-7 Kominy wolno stojące - Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny
• PN-EN 14471 Kominy - Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych - Wymagania i badania
• PN-EN 14989-1 Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania - Część 1: Pionowe nasady powietrzno-spalinowe kominów przeznaczonych do urządzeń gazowych typu C6
• PN-EN 14989-2 Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania - Część 2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl