ELEMENTY MUROWE I WYROBY ZWIĄZANE


Certyfikacja elementów murowych i wyrobów związanych (system europejski – znak. CE)

Certyfikacja elementów murowych i wyrobów związanych w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).


Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) elementów murowych i wyrobów związanych (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 97/740/WE – elementy murowe i wyroby związane, system 2+)

• PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne
• PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe
• PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
• PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego
• PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego
• PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
• PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl