BETON TOWAROWY


Certyfikacja Betonu towarowego wg PN-EN 206

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.) – uprzejmie informujemy, że producenci betonu towarowego oraz mieszanek zw. hydraulicznie (w tym tzw. stabilizacji) powinni posiadać krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla ww. wyrobów (w celu znakowania ich znakiem budowlanym B) do końca okresu przejściowego (tzn. do końca 2020 roku).

 

Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) betonu towarowego (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 26 – beton towarowy, system 2+)

• PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność
• PN-B-06265 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie
• Krajowe Oceny Techniczne


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: +48 602 553 600+48 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl