AKREDYTACJA AC 202,
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NB 2767

Prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym i europejskim (zgodnie z zakresami uzyskanej akredytacji i notyfikacji).

Szczegółowe informacje odnośnie naszej jednostki i całego procesu certyfikacji można znaleźć w poniżej zamieszczonych dokumentach. Dodatkowe zapytania prosimy kierować na adresy zamieszczone w zakładce KONTAKT.

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI

ZAKRES AKREDYTACJI

ZAKRES NOTYFIKACJI

DECYZJA O UDZIELENIU AUTORYZACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEM KRAJOWY

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEM EUROPEJSKI

INFORMACJA O TRYBIE ROZPATRYWANIA SKARG I ODWOŁAŃ

Jednostka pobiera opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji i nadzór nad certyfikatem. Opłata jest uzależniona od ilości certyfikowanych wyrobów, wielkości organizacji, oceny wyników badań, poboru próbek.

Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji, dotyczącym aktualnego statusu certyfikatu, powinna przesłać drogą  elektroniczną bądź listownie, zapytanie, zawierające numer certyfikatu, nazwę dostawcy i nazwę wyrobu. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

 

Przejdź do zakładki: Kontakt

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.