ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ
Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI

Prowadzimy certyfikację na następujące zharmonizowane specyfikacje techniczne:

  • EAD 040016-00-0404 Siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu
  • ETAG 004 – Art 66(3) Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

W zakresie decyzji Komisji nr 97/556/WE:

– Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (system 1, 2+).