WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO/LEKKIEGO/KOMÓRKOWEGO

Prowadzimy certyfikację na następujące krajowe specyfikacje techniczne / warunki oceny:

  • PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
  • PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu – Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki
  • PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu – Elementy klatek schodowych
  • Aprobaty Techniczne
  • Krajowe Oceny Techniczne.

W zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 1:

– Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego (system 2+)

– Prefabrykowane zestawy/systemy belkowo- pustakowe (belki prefabrykowane oraz prefabrykowane pustaki z betonu lub pustaki z innych materiałów) (system 2+).

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.