WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO,
BETONU LEKKIEGO LUB AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

Prowadzimy certyfikację na następujące zharmonizowane specyfikacje techniczne:

 • PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe
 • PN-EN 12737+A1:2010 Prefabrykaty z betonu – Elementy podłóg ażurowych do budynków inwentarskich
 • PN-EN 12794+A1:2008 Prefabrykaty z betonu – Pale fundamentowe
 • PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy
 • PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu – Żebrowe elementy stropowe
 • PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne
 • PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu – Specjalne elementy dachowe
 • PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych
 • PN-EN 13978-1:2005 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykowane garaże betonowe – Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia
 • PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu – Schody
 • PN-EN 14844+A2:2012 Prefabrykaty z betonu – Przepusty skrzynkowe
 • PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu — Elementy fundamentów
 • PN-EN 14992+A1:2012 Prefabrykaty z betonu — Elementy ścian
 • PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki
 • PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe
 • PN-EN 15037-3+A1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne
 • PN-EN 15050+A1:2012 Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów
 • PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych.

W zakresie decyzji Komisji nr 99/94/WE:

– Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego (system 2+).

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.