Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO,
BETONU LEKKIEGO LUB AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

Certyfikacja prefabrykatów z betonu (system europejski – znak. CE)

Certyfikacja prefabrykatów z betonu w systemie krajowym (znak B) jest dostępna pod tym linkiem.

Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

 

Nasza jednostka prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów prefabrykowanych z betonu (system europejski, oznakowanie CE) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie decyzji Komisji UE nr 99/94/WE – wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego, system 2+)

  • PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe
  • PN-EN 12737+A1:2010 Prefabrykaty z betonu – Elementy podłóg ażurowych do budynków inwentarskich
  • PN-EN 12794+A1:2008 Prefabrykaty z betonu – Pale fundamentowe
  • PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy
  • PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu – Żebrowe elementy stropowe
  • PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne
  • PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu – Specjalne elementy dachowe
  • PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych
  • PN-EN 13978-1:2005 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykowane garaże betonowe – Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia
  • PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu – Schody
  • PN-EN 14844+A2:2012 Prefabrykaty z betonu – Przepusty skrzynkowe
  • PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu — Elementy fundamentów
  • PN-EN 14992+A1:2012 Prefabrykaty z betonu — Elementy ścian
  • PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki
  • PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe
  • PN-EN 15037-3+A1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne
  • PN-EN 15050+A1:2012 Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów
  • PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych.

 


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: 602 553 600, 609 139 151 i 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl