WYROBY MUROWE I WYROBY ZWIĄZANE

Prowadzimy certyfikację na następujące krajowe specyfikacje techniczne / warunki oceny:

  • Aprobaty Techniczne
  • Krajowe Oceny Techniczne.

W zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 17:

– Produkowane fabrycznie zaprawy / masy murarskie o ustalonych właściwościach (system 2+).