Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

WYROBY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA LITEGO
I WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

Prowadzimy certyfikację na następujące zharmonizowane specyfikacje techniczne:

  • PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN 14229:2010 Drewno konstrukcyjne – Słupy drewniane do linii napowietrznych
  • PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

W zakresie decyzji Komisji nr 97/176/WE:

– Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenie pomocnicze (system 2+).