WYROBY DO ZATRZYMYWANIA OGNIA,
USZCZELNIAJĄCE I OCHRONY OGNIOWEJ,
WYROBY ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

Prowadzimy certyfikację na następujące krajowe specyfikacje techniczne / warunki oceny:

  • Aprobaty Techniczne
  • Krajowe Oceny Techniczne.

W zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 34:

– Wyroby oddzielające lub uszczelniające w przypadku pożaru (system 1)

– Wyroby stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne (łącznie z powłokami) (system 1).