Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

WYROBY DO BUDOWY DRÓG

Certyfikacja Mieszanek związanych hydraulicznie, mieszanek MMA i wyrobów związanych


Szczegółowy proces certyfikacji oraz niezbędne etapy i stawiane wymagania dostępne są w programach certyfikacji naszej jednostki: PCSK (system krajowy, na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B) oraz PCSE (system europejski, na potrzeby oznakowania CE).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.) – producenci betonu towarowego oraz mieszanek zw. hydraulicznie (w tym tzw. stabilizacji) powinni posiadać krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla swych wyrobów (w celu znakowania ich znakiem budowlanym B) od 1 stycznia 2021 roku.

 

Prowadzimy certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) mieszanek związanych hydraulicznie, mieszanek MMA, wyrobów związanych (system krajowy, znak budowlany B) wg następujących krajowych specyfikacji technicznych / warunków oceny:

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 23 (wyroby do budowy dróg – mieszanki związane hydraulicznie, system 2+)

 • PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 1: Mieszanki związane cementem
 • PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 2: Mieszanki żużlowe
 • PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi
 • PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
 • PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym
 • PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
 • PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe – Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną – Wymagania i badania
 • PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa z betonu popiołowego
 • Aprobaty Techniczne
 • Krajowe Oceny Techniczne.

(w zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 23 (wyroby do budowy dróg – afalty, w tym emulsje. dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanki mineralno-asfaltowe, wyroby do utrwalania nawierzchni, wyroby i zestawy do izolacji wodochronnych pomostów drogowych obiektów inżynierskich, system 2+)

 • Aprobaty Techniczne
 • Krajowe Oceny Techniczne.

 


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym jak wygląda u nas proces certyfikacji, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakładce: “certyfikacja”.

Oferujemy Państwu stały oraz przejrzysty cennik w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, a także konkurencyjne ceny. Gwarantujemy merytoryczne prowadzenie inspekcji oraz sprawną obsługę bieżącą Państwa firmy, bez zbędnej biurokracji oraz ukrytych dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszym personelem w Warszawie, bezpośrednio pod numerami telefonu: 602 553 600, 609 139 151 i 694 014 279, a także mailowo: biuro@jccwb.pl