WYROBY DO BUDOWY DRÓG

Prowadzimy certyfikację na następujące krajowe specyfikacje techniczne / warunki oceny:

  • PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 1: Mieszanki związane cementem
  • PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 2: Mieszanki żużlowe
  • PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi
  • PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacje — Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
  • PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym
  • PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  • PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe – Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną – Wymagania i badania
  • PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa z betonu popiołowego
  • Aprobaty Techniczne
  • Krajowe Oceny Techniczne.

W zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 23:

– Wyroby do budowy dróg – mieszanki związane hydraulicznie (system 2+).

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.