Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

WITAMY SERDECZNIE

Przejście / zalogowanie do Panelu Klienta:

Przydatne dokumenty / akty prawne do pobrania

Dokumenty / przepisy krajowe:

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 – tekst aktualny (link do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych)
Rozporządzenie Ministra z 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporządzenie Ministra z 13.06.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporządzenie Ministra z 19.06.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporządzenie Ministra z 04.12.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dokumenty / przepisy UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
(rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu oraz udostępniania na rynku UE wyrobów budowlanych oraz zasady stosowania oznakowania CE na tych wyrobach)

Rozporządzenie nr 305/2011 z 09.03.2011 (tekst ogłoszony) (wersja PL) (wersja EN)
Rozporządzenie nr 305/2011 z 09.03.2011 (tekst ujednolicony) (wersja PL) (wersja EN)
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – 12.04.2013
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – 08.11.2019

Dokumenty zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011:

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z 18.02.2014 zmieniające załącznik V zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (wersja PL) (wersja EN)
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21.02.2014 zmieniające załącznik III do rozporządzenia nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (wersja PL) (wersja EN)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 20.06.2019 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (wersja PL) (wersja EN)

Przewodniki, wzory, interpretacje prawa krajowego / UE:

„Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku” – przewodnik dla producentów wyrobów podlegających Rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR) udostępniony na stronie Komisji Europejskiej
Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia 305/2011 (CPR) (link do strony zewnętrznej europa.eu)(tylko w wersji angielskiej)
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (wzór KDWU) – wg Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra z 17.11.2016
Deklaracja Właściwości Użytkowych (wzór DWU) – wg Załącznika nr III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011