POLSKA FIRMA, POLSKI KAPITAŁ

CWB sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2017 roku. W dniu 23 stycznia 2018 roku CWB sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Akredytacji PCA numer AC 202. Firma od 15 marca 2018 jest jednostką notyfikowaną numer 2767.

Przedmiotem działalności CWB sp. z o.o. jest ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień.

Personel firmy posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, które zdobywał pracując w obszarze certyfikacji wyrobów budowlanych w renomowanych Instytutach Naukowo-Badawczych, takich jak:

  • Instytut Techniki Budowlanej – ITB,
  • Instytut Kolejnictwa – IK,
  • Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów – “CEBET” (obecnie Zakład Technologii Betonów “CEBET” Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych ICiMB).

 PRZEDSTAWICIELE FIRMY  więcej…

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.