Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

POLSKA FIRMA, POLSKI KAPITAŁ

Prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych (SWU) wyrobów budowlanych oraz zakładowej kontroli produkcji (ZKP) (w tzw. systemie obowiązkowym) w celu nadania im oznakowania CE oraz znaku budowlanego B. Dodatkowo prowadzimy certyfikację wyrobów w tzw. systemie dobrowolnym. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny (Europa).

CWB sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2017 roku. W dniu 23 stycznia 2018 roku nasza jednostka certyfikująca uzyskała Certyfikat Akredytacji PCA numer AC 202. Firma od 15 marca 2018 jest także jednostką notyfikowaną o numerze 2767 do rozporządzenia 305/2011 (CPR).

Przedmiotem działalności firmy CWB sp. z o.o. jest ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień, zarówno w systemie krajowym jak i europejskim.

W celu zwiększenia rozpoznawalności naszej firmy na rynku krajowym w 2020 roku zostaliśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma.

Nasz personel posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, które zdobywał pracując w obszarze certyfikacji wyrobów budowlanych w renomowanych Instytutach Naukowo-Badawczych, takich jak:

  • Instytut Techniki Budowlanej – ITB,
  • Instytut Kolejnictwa – IK,
  • Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów – “CEBET” (obecnie Zakład Technologii Betonów “CEBET” Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – ICiMB).

więcej…