MOCOWANIA / ŁĄCZNIKI

Prowadzimy certyfikację na następujące krajowe specyfikacje techniczne / warunki oceny:

  • Aprobaty Techniczne
  • Krajowe Oceny Techniczne.

W zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 32:

– Kotwy metalowe do stosowania w betonie (typ ciężki) (system 1)

– Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych (system 1)

– Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (typ lekki) (system 2+)

– Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych (system 2+)

– Łączniki do mocowania elementów stalowych i blach Łączniki osadzane dynamicznie (system 2+)

– Łączniki do płyt warstwowych (system 2+).