Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

KRUSZYWA – system europejski

Prowadzimy certyfikację na następujące zharmonizowane specyfikacje techniczne:

  • PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
  • PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
  • PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń
  • PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
  • PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania
  • PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.

W zakresie decyzji Komisji nr 98/598/WE:

– Kruszywa (system 2+).