KOMINY, PRZEWODY KOMINOWE

Prowadzimy certyfikację na następujące zharmonizowane specyfikacje techniczne:

  • PN-EN 1856-1:2009 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 1: Części składowe systemów kominowych
  • PN-EN 1856-2:2009 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
  • PN-EN 12446:2011 Kominy – Części składowe – Obudowy betonowe
  • PN-EN 13063-1+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy
  • PN-EN 13063-2+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia
  • PN-EN 13063-3:2008 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych.

W zakresie decyzji Komisji nr 95/467/WE:

– Kominy, przewody kominowe (system 2+).

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.