Inowrocławska 16
02-924 Warszawa
Pon-Pt
09:00 - 16:00
602 553 600 lub 609 139 151

KOMINY, PRZEWODY KOMINOWE

Prowadzimy certyfikację na następujące zharmonizowane specyfikacje techniczne:

  • PN-EN 1856-1:2009 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 1: Części składowe systemów kominowych
  • PN-EN 1856-2:2009 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
  • PN-EN 12446:2011 Kominy – Części składowe – Obudowy betonowe
  • PN-EN 13063-1+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy
  • PN-EN 13063-2+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia
  • PN-EN 13063-3:2008 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych.

W zakresie decyzji Komisji nr 95/467/WE:

– Kominy, przewody kominowe (system 2+).