BETON TOWAROWY

Prowadzimy certyfikację na następujące krajowe specyfikacje techniczne / warunki oceny:

  • PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
  • PN-B-06265:2018-10 (+PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05) Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

W zakresie grupy wyrobów budowlanych nr 26:

– Beton towarowy (system 2+).

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.